Nectarul, Mana si Mierea

NECTARUL, MANA ŞI MIEREA. Apicultura video
Miere de albine este o substanţă zaharoasă pe care o produc albinele prin colectarea nectarului floral şi extrafloral sau a altui suc luat de pe plantele vii, pe care-1 transformă cu ajutorul unei diastase denumită invertină, conţinută în guşa lor. Acest nectar sau suc prelucrat îl depun în faguri, unde procesul de trans­formare în miere continuă, mierea ca pro­dus natural, aflîndu-se într-o stare de per­manentă evoluţie. De aici şi precizarea că mierea este un aliment viu, supusă fenome­nului de maturare.
Nectarul este o secreţie pur vegetală, fiind secretat de glandele nectarifere care se gă­sesc în interiorul unei flori sau în glandele nectarifere aşezate pe plante în afara florii.
Mana o altă sursă de materie primă pentru producerea mierii de către albine se refera Ia aşa numitul suc produs de diferite aphide (puricii frunzelor). Se ştie că puricii plantelor ca să se hrănească înţeapă frunzele. Prin fiecare din aceste înţepături microscopice, apare seva plantelor. S-a constatat că albi­nele culeg cu plăcere această substanţă dulce, care este surplusul de hrană al aphidelor luat din seva plantelor şi pe care după „legea minimului" — aceste insecte îl elimină. La anumite schimbări climatice, în special la schimbările bruşte de temperatură şi umidi­tate, în unele epoci ale anului cand timpul s-a încălzit, şi starea de umiditate este favo­rabilă, se observă apariţia unui lichid dulce, ca o rouă, asemănător compoziţional cu seva plantelor, depus pe frunzele şi părţile verzi ale plantelor. în general acest lichid apare pe frunzele de stejar, tei, la conifere, arţar, secară, la unele ierburi, la porumb etc.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu